Om oss

God och nära vård, Norrtälje-modellen 2.0

Norrtäljmodellen 2.0 är ett innovationsprojekt med fokus på att utveckla vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Tillsammans med de aktörer som verkar inom vård och omsorg arbetar vi för att hitta nya lösningar som ska ge en högre livskvalitet med personen i fokus. Vi kan bara lyckas genom att utmana traditionella arbetssätt och gränser. Vi kommer stöta på många utmaningar när vi vill göra det bästa för individen såsom lagstiftning, ersättningsmodeller, organisationsgränser, arbetssätt, kund- och vårdval, journalsystem, sekretess och mycket annat. Den absolut viktigaste frågan som vi som aktörer inom vård och omsorg bör ställa oss är ”Vad är viktigt för personen”? Hur kan vi tillsammans möjliggöra att personen får ett gott och självständigt liv bortsett från alla hinder och utmaningar som vi lätt stöter på och som hindrar oss från att göra det som är rätt? 

Syftet med projektet, ur ett individperspektiv är: “Hjälp/stöd mig att leva ett bra och självständigt liv i kommunen”. Effektmålen i projektet är att möjliggöra högre livskvalitet till de mest sjuka äldre till lägre kostnader samt att skapa nya lösningar över traditionella gränser så att färre människor hamnar i en situation av stort vårdbehov. 

 

Detta är vad vi vill uppnå med projektet som vi kallar Norrtäljemodellen 2.0. Innovationsmyndigheten Vinnova delfinansierar projektet som innebär att ta fram en testbädd för integrerad vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Projektparterna har beslutat att orten Hallstavik i Norrtälje kommun är fokusområde. I Hallstavik bor det ca 5000 invånare och en stor del av dessa är äldre personer. I Hallstavik finns en vårdcentral, två äldreboenden, psykiatriboende, två utförare av hemtjänst/basal hemsjukvård och hemrehabilitering, en ambulans och ett aktivt föreningsliv. Alla parter är involverade i projektet i olika grad.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad!  

Projektteam

Projektledare

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Delprojektledare

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Metod och utveckling

Neil Sandy

neil@95fem.com

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Metod och utveckling

Rikard Sjöström

rikard@95fem.com

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise