Anna Nergårdh med team på besök

Projektet fick besök av regeringens utredare Anna Nergårdh och hennes medarbetare. Hon driver utredningen God och nära vård där syftet är att långsiktigt stärka primärvården och den nära vården.

– I dag förväntar man sig vård och omsorg som hänger ihop och är personcentrerad. Vi måste rita om kartan och i det arbetet är det viktigt att ta vara på patienten och brukaren som en resurs i bygget av framtidens hälso- och sjukvård. Det ska bli intressant att följa projektets fortsatta arbete, sa Anna Nergårdh i samband med att hon och hennes utredningsgrupp besökte Norrtälje.


Olika utmaningar inom vård och omsorgssystemet diskuterades och hur vi kan tackla de utmaningar vi ställs inför när vi vill förändra sättet att arbeta. Att gå från en reaktiv logik till tidiga förebyggande insatser så att färre hamnar i en situation av stort vårdbehov genom nya gränsöverskridande lösningar, det är vad vi vill åstadkomma i projektet!


Projektteamet och Anna Nergårdh med utredningsgruppen på besök


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise