Bättre vård för äldre - mobil röntgen äntligen i bruk!

Äntligen har vi startat upp testen av mobil röntgen för äldre! Dock med lite andra förutsättningar än planerat.


Vi vet att sjukhusbesök och transporter till och från akuten kan vara mycket ansträngande för en äldre person som kanske också lider av en demensproblematik. Det var en stor anledning till att vi ville testa mobil röntgen. Planen var att den skulle testas att användas på vårdcentralen i Hallstavik och i hemmiljö inom testbäddsområdet utöver besöken till äldreboendena. Denna del får vi dock avvakta lite med. I första skedet är det kommunens samtliga äldreboenden som har möjlighet att få röntgenundersökning genomförd på plats. Syftet är att det ska bli en förbättrad vård och ge en högre livskvalitet för de mest sköra äldre.


I början av juli röntgades den första patienten på ett äldreboende och det fungerade bra. Den boende kunde ligga kvar i sin egen säng och sköterskan assisterades av boendets egen personal vilket innebar en extra trygghet för personen. Bilderna skickades trådlöst till röntgenläkaren på sjukhuset och granskades som vanligt. Undersökningen tog totalt 30 minuter. Betydligt kortare tid än ett sjukhusbesök, inte minst med restiden inräknad. Det är en av vinsterna som vi räknar med att kunna se med detta arbetssätt. Det minskar också risken att utsätta de äldre för smitta.


Det finns flera möjligheter som vi ser med att kunna utföra röntgenundersökningar i hemmiljö. Dessa kommer vi noga följa upp och utvärdera under projektets gång. En positiv effekt som vi ser är att det ger möjligheter till direktinläggning på vårdavdelning utan att först behöva vänta på akuten i de fall patienten behöver sjukhusvård.


Vi följer detta med stora förväntningar!


På bilden: Maria chef på röntgen och Ulrika röntgensköterska är på väg ut på uppdrag.På Bilden: Maria kör in och lastar den mobila röntgen i bilen.


På bilden: Ulrika röntgensköterska är på väg in till ett äldreboende.


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev