Besök på Storumans sjukstuga

I samband med konferensen i onsdags så fick jag möjlighet att besöka Storumans sjukstuga. Peter Berggren visade mig runt och berättade om verksamheten och hur de jobbar med patienterna. I Storuman har man kommit långt med innovativa lösningar på sjukstugan i samarbete med Glesbygdsmedicinskt center. Definitionen av sjukstuga kan man säga är en vårdcentral med utökad kapacitet att ta akuta patienter.


Jag och Peter Berggren på rundvandring i Storumans sjukstuga

Det var oerhört intressant att få höra hur mycket de faktiskt kan göra för patienterna i Storuman. Vi började i röntgen-rummet, här görs röntgenundersökningar av skelettskador dygnet runt. Det finns sjuksköterskor som har delegation och utbildning att utföra undersökningarna. Bilderna skickas sedan till Lycksele sjukhus där en läkare tittar på bilderna och gör en snabb återkoppling till sjukstugan. På sjukstugan hanteras i princip allt som inte kräver operation. De kan gipsa och hantera det mesta på plats utan att behöva skicka patienter vidare. Det är också något som har varit en fördel vid rekrytering av sjuksköterskor och läkare, att de får göra mycket mer än på en "vanlig" vårdcentral. Det gör arbetet mer attraktivt.

De har också ett eget labb där de kan ta många olika typer av prover. Detta vill Peter utveckla ännu mer så att patienter ska slippa åka till Lycksele sjukhus som ligger över 10 mil bort.

Alla patienter körs till sjukstugan av ambulansen (där sjukstugan är närmare att åka till än sjukhuset). De kan hantera alla typer av patienter i akutrummet. Där finns även möjlighet att koppla upp sig via skärm och en kamera som kan zooma in sår eller annat för konsultation med sjukhuset när det behövs specialexpertis.

På sjukstugan finns 8 akuta platser för inläggning av patienter. På samma plats finns även 8 kommunala platser för patienter i behov av rehab/korttidsboende. Det finns sjuksköterskor och läkare på plats dygnet runt och på dagtid arbetar de även på mottagningen. Detta system har de haft länge i Storuman, det finns även 2 akutplatser i Tärnaby på ett äldreboende eftersom det är så långa avstånd inom kommunen.

En sjuksköterska kommer förbi när vi gör rundturen och hon berättar att hon trivs så bra med sitt arbete på sjukstugan. Det är ett unikt ställe säger hon, det finns stor kompetens och vi kan hantera så mycket här utan att engagera Lycksele eller Umeå. En viktig faktor är att det finns kunniga sjuksköterskor och läkare, det här är ett helt annat jobb när man arbetar på en sjukstuga. Det avslutar en mycket inspirerande rundvisning på sjukstugan i Storuman och där jag fått med mig många goda idéer om hur vi kan utveckla vårdcentralen i Hallstavik.


På bilderna; röntgenutrustning, gips- och utrustningsskåp, akutrum, utrustning i akutrum, ingången till akutplatser och rehab/korttidsplatser, labbutrustning.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev