• Carina Idenfors

Bistånd och vårdcentral = Wow!

Igår träffades delar av team Hallstavik, närmare bestämt bistånd och vårdcentralen tillsammans med projektteamet. På agendan var att samtala om HUR vet vi vad som är rätt att göra för personerna? Det finns oftast diagnoser som informerar om vilken typ av medicin och ordinering i övrigt som personen behöver med koppling till diagnosen. Teamet träffade innan sommaren ett äldre par och hade en djupintervju med dem. Makan var den som hade hjäp med hemtjänst på grund av flera faktorer, bland annat utifrån svårigheten att röra sig obehindrat. Makan berättade att hon saknade det sociala livet och hon hade svårt att ta sig utanför hemmets väggar. Hennes önskan var att komma till ett äldreboende där hon lättare kunde ta sig runt själv och där hon även kunde delta på de sociala aktiviteterna som ordnades. Frågan som teamet ställde sig var, är det verkligen rätt lösning på problemet? Att flytta in på ett äldreboende? Det som kunde anas vid intervjun var att det skavde mellan paret och att det var ett problem. Om vi fokuserar på relationen och hur vi kan hjälpa dem att få stöd i den, skulle det kunna hjälpa dem i situationen de befinner sig i idag? Om vi kan hjälpa och stötta makan att ha möjlighet att delta i sociala aktiviteter och få hjälp med att anpassa bostaden så att hon har lättare att röra sig fritt, skulle det hjälpa henne? Hon skulle antagligen inte behöva och inte heller vilja flytta till ett äldreboende. En annan del är också hur vi kan stötta de anhöriga så att de får hjälp med att hantera situationen som påverkar deras liv och vardag väldigt mycket. De är svårt att hantera vissa situationer i dagens vård- och omsorgssystem, hur kan vi arbeta annorlunda och tillsammans med denna problematik? Hur kan vi även involvera civilsamhället? Det var ett stort engagemang i gruppen och en vilja att förändra med syfte att de äldre ska kunna ha ett så gott och självständigt liv som möjligt. Tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt!


Biståndshandläggare, läkare och sjuksköterska på vårdcentralen diskuterar nya lösningar under ledning av Neil Sandy och projektteamet.

72 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise