Förankring är A och O!

Lokal förankring är A och O om man vill påverka och förändra hur vi arbetar med vård och omsorg. Vi har haft en lång förankringsprocess i projektet, vi har träffat målgruppen, professioner inom vård och omsorg, ledningsgrupper, ledare och nyckelfunktioner för olika verksamheter, politiker och fackliga parter. Alla är eniga om att vi måste hitta nya lösningar och arbetsmetoder för hur vi arbetar med vård och omsorg. Vi kan inte fortsätta arbeta som vi gör idag för resurserna kommer inte räcka till men om vi gör annorlunda och arbetar över organisations- och professionsgränser då kan vi använda de resurser vi har på bättre sätt!


I Hallstavik finns en lokal stiftelse, Häveröstiftelsen, som är eldsjälar och drivande i utvecklingen av Hallstavik. Vi har träffat dem vid flera tillfällen och fick även inbjudan att vara med på Hallstaviksdagen där företagare och verksamheter får delta och prata med kunder/brukare/patienter/invånare. Självklart var vi där och pratade med de äldre om vad som är viktigt för dem.


Vi har även fått träffa medlemmar hos PRO Häverö och presenterat projektet och berättat vad vi vill åstadkomma. Det var riktigt roligt och uppslutningen var enorm, 120 pensionärer kom och ville lyssna på vad vi gör!4 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise