Hänt i veckan

Denna vecka har präglats av dialoger med utvecklingsfokus och samverkan.

I måndags träffade vi bolagsledningen i Tiohundra där vi hade en reflektion med inspiration av Alaska-modellen med koppling till Hallstavik och en statuspresentation av projektet. I tisdags var det dags för en presentation av status för ledningsgruppen på Kommunalförbundet. Därefter hade vi styrgruppsmöte där vi diskuterade risker, lösningar och nästa steg. Många bra tankar och idéer från alla grupperingar. Det är när vi möts och tillsammans funderar över hur olika funktioner kan bidra som det blir som bäst! Det dyker alltid upp något nytt samarbete.

Senare i veckan hade vi även möte med delar av projektgruppen för nyckelfunktioner. Där var fokus att möjliggöra nästa steg som bland annat innebär att fånga gruppen äldre som är ensamma och isolerade. Vi har nu en lokal som kan användas som mötesplats där det finns möjlighet att laga mat och göra aktiviteter tillsammans. Vi har också träffat diakonissan Rebecka i Hallstavik och diskuterat ett samarbete för att hjälpa de som är ensamma till en meningsfull tillvaro.Bolagsledningen i Tiohundra

Ledningsgruppen på Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Projektgruppen för nyckelfunktioner

Projektet var även inbjudna till Inspirationskväll i Hallstavik för att berätta om Norrtäljemodellen 2.0. Förankring, information och samverkan med invånarna är A och O när vi utmanar traditionella metoder och lösningar. Gränsöverskridande samverkan tillsammans med civilsamhället var vårt budskap för att lyckas med en god och nära vård för multisjuka sköra äldre.


Presentation av projektet på Folkets hus i Hallstavik

Det var delar av hänt i veckan. Idag träffar vi SOS för att få veta mer om vilken typ av sjukvårdslarm som kommer från Hallstavikområdet. Hur kan vi använda den informationen till att bli bättre i det hälsoförebyggande arbetet?


33 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev