• Carina Idenfors

Hallstavik - platsen för projektet

Hallstavik utsågs tidigt som platsen där projektet skulle genomföras. Hallstavik är en ort belägen i de norra delarna av Norrtälje kommun. En utmaning för kommunen är, trots närheten till Stockholm, att det är en glesbygdskommun med en tredjedel av Stockholms län till ytan. Kommunen har också en stor skärgård och höga ohälsotal i förhållande till övriga kommuner i länet. En stor demografisk utmaning är också att kommunen har en hög andel äldre och desto äldre vi blir desto mer stöd behöver vi från vård och omsorg. I Hallstavik är ca en fjärdedel över 65 år.


Några av de aktörer som verkar inom Hallstaviks område.

Hallstavik har också de element som är viktiga för att möjliggöra en sammanhållen vård och omsorg. Det finns en vårdcentral, två äldreboenden, två utförare av hemtjänst/basal hemsjukvård och hemrehabilitering, en ambulans 24-7, ett psykiatriboende, en brandstation och ett starkt föreningsliv.1 view0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise