Hur tänker vi nytt?

Syftet med testbädden är att prova nya lösningar och att testa om dessa fungerar och om det ger en positiv effekt för personen. För att se hur kan vi lösa de utmaningar vi ställs inför och som sätter upp hinder för oss att göra annorlunda inrättade vi en projektgrupp för ledare och nyckelfunktioner. Syftet med gruppen är dels att underlätta experimentering av nya arbetssätt för de medarbetare som ingår i teamet i Hallstavik och dels att utifrån mandat kunna besluta att vi provar olika lösningar över organisations- och professionsgränser. Det vi inte kan lösa tillsammans i denna grupp lyfter vi till styrgruppen för projektet. På dagens möte hade vi två punkter på agendan, en punkt handlade om mobil röntgen, väldigt spännande, jag kommer berätta mer om det i en senare blogg. Den andra punkten handlade om ett samarbete mellan en utförare av hemrehabilitering och äldreboendet i Hallstavik. Förslaget innebär kortfattat att skapa ett tillfälle med träning/rörelse, social samvaro och gemensam lunch för äldre personer som är i behov av rehabilitering men som också är ensamma. Vi vet att ensamhet är en stor ohälsofaktor, vi vet att träning/rörelse förebygger fallskador, vi vet att måltid och näring är viktiga faktorer för en god hälsa. Vilka effekter kan det bli för personen om vi gör en beviljad aktivitet på ett annat sätt som också medför positiva bieffekter? Det är något som vi vill testa och följa upp. Lösningar och utmaningar som vi diskuterade är ersättningsmodeller, avtal och arbetssätt. Hur skapar vi ett tillfälle att testa en ny lösning utan att skapa komplexitet och merarbete för personerna och organisationerna? Vi återkommer till resultatet senare!

Rikard, Neil, Ulrika, Mikael, Maria och Anna i engagerade diskussioner kring bordet.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise