Kartläggning av behov

Jag har i tidigare blogginlägg beskrivit utmaningen att få fram statistik och data för målgruppen i projektet. Hur vet vi om vi blir bättre om vi inte vet hur nuläget är för målgruppen? För att verkligen ta reda på hur det inkommande behovet från 60+ ser ut så beslutade vi att göra en kartläggning av detta på vårdcentralen i Hallstavik. Genom att samla in data utifrån vårdcentralens kontakter med 60+ får vi veta varför de kontaktar vårdcentralen, hur deras livssituation ser ut och om de är återkommande patienter och i så fall varför. Till vår hjälp att samordna kartläggningen har vi Erja som är en erfaren sjuksköterska som arbetar på vårdcentralen. Hon är också ofta den som har den första kontakten med invånarna som ringer in och hon ingår även i det professionella och organisationsöverskridande teamet i Hallstavik. På de elva dagarna som hittills har gått så har vårdcentralen haft cirka 260 kontakter med målgruppen 60+. Det ska bli intressant att se vad sammanställningen kommer ge och hur vi kan använda det för att bli ännu bättre i samverkan med övriga parter inom vård och omsorg i Hallstavik.


Erja, sjuksköterska på vårdcentralen i Hallstavik, hjälper patienter som ringer in.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev