• Carina Idenfors

Kickoff med Vinnova

Alla projekt som beviljades stöd från Vinnova träffades på en gemensam kickoff 12 december 2018. Syftet var att kort beskriva intentionen med projektet, få möjlighet att nätverka med andra projektparter samt få och ge input till projekten. Vi var 8 stycken som fått stöd för ett genomförandeprojekt och 24 stycken som fått stöd för ett förberedelseprojekt.

Vi är väldigt glada att få möjligheten att utmana traditionella arbetssätt och att möjliggöra ett annat sätt att arbeta som ett vård- och omsorgssystem ur ett holistiskt perspektiv.


Vinnovas motivering till beslut om stöd till projektet lyder:

Ett projekt som tar fasta på de brister i ersättningsmodeller och insatser som sjukvården brottas med. Målet är att kunna erbjuda individualiserad sjukvård som ger både en ökad vårdkvalitet som ökad livskvalitet för den enskilde patienten. Sjukvårdsystemet är i många fall uppbyggt för att bemöta alla sorts patienter, oavsett ålder, sociala situation och andra individuella faktorer likadant. Denna testbädd vill skapa förutsättningar för att ändra på detta och skapa en mer individualiserad vård med bättre kvalitet. Ansökan har i konkurrens med andra projekt bedömts ha en stark potential att skapa en långsiktig testbädd.


Nu börjar arbetet med förankrings-, informations- och förändringsarbetet på riktigt mot en sammanhållen vård och omsorg!


Jessica Tägtström från Vinnova, Carina Idenfors projektledare och Neil Sandy metodansvarig.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise