Kreativiteten flödar när vi möts över organisations- och professionsgränser!

Förra veckan hade vi både styrgruppsmöte och projektgrupp för ledare och nyckelfunktioner. Jag är otroligt glad vilken kreativitet som uppstår när vi möts från olika organisationer och olika professioner med ett gemensamt uppdrag att ge bästa service till våra invånare. Vi är bra på att ge service utifrån organisationens uppdrag men inte samlade med ett gemensamt perspektiv. Det finns problem som enskilda organisationer och utförare kan lösa själva men utan där vi ser att man behöver jobba tillsammans för att täcka gapen som uppstår beroende på att man saknar mandat utifrån organisation.


Vi diskuterade bland annat alternativa och bättre lösningar för äldre som idag åker till akuten på sjukhuset när det inte är akutsjukvård som egentligen är nödvändig. Det finns ett akutrum på äldreboendet som skulle kunna användas som ingen kände till, vilka möjligheter innebär det? Om vi istället för att skjutsa äldre till akutmottagningen kan ge dem en nära vård på äldreboendet där de kan få vård och tillsyn så är ju det bättre ur många perspektiv. Det ska vi jobba vidare med såklart! Hur förverkligar vi det? Finns det några hinder som vi måste övervinna? Vilka lärdomar kan vi ta av till exempel Storuman som har akutplatser på sjukstugan och även på ett äldreboende? Fortsättning följer!


Samverkan på riktigt! Therese från Äldreliv, Ulrika från Tiohundra Maria från Tiohundra, Magnus från Norrtälje kommun, Simon från KSON, Ganimete från KSON, Oskar från KSON, Anna från Väddö vård, Peter från Samariten och Marie från Tiohundra.

Vi hade även bra diskussioner i styrgruppen där vi bland annat diskuterade ett helt nytt sätt att organisera vård och omsorg utifrån ett framgångsrikt exempel i Alaska. Jag kan varmt rekommendera att lyssna på Vårdmaktpoddens intervju med Douglas Eby från Southcentral foundation i Alaska. Så otroligt inspirerande! Vilken resa de gjort och vilka resultat de åstadkommit för sina patienter! Vi diskuterade även ett organisationsöverskridande samarbete som berör hemrehabilitering som vi vill testa en ny metod för. Fortsättning följer även här!


Positiv anda i styrgruppen med kreativa diskussioner. Peter VD Tiohundra, Magnus ekonomidirektör Norrtälje kommun (ersättare), Maria tf förbundsdirektör Kommunalförbundet, Carina projektledare och Neil projektpart 95|5

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise