Mobil röntgen på gång!

Vi har ett samarbete med Fujifilm där vi får möjlighet att testa deras smidiga mobila röntgen som vi lätt kan transportera dit behovet finns. Ett stort problem idag är när det är en äldre person på ett äldreboende som har ramlat och det finns risk för att det är en skelettskada, vanligt är att det kan vara en höftskada. Är personen dement så är det extra besvärligt för personen som blir väldigt orolig när de måste transporteras till sjukhuset från sin trygga boendemiljö. Det brukar även medföra att en från personalen måste åka med som ledsagare för att kunna vara en trygghet och ett stöd för personen. Nu ska vi kunna röntga dessa personer i sin hemmiljö istället! I många fall är det inte en skelettskada utan röntgen görs för att utesluta att det är ett benbrott. Genom att röntga på boendet minskar vi onödiga ambulans- eller sjuktransporter till sjukhuset. Om det däremot visar sig vara en skelettskada kan personalen planera in transporten och sjukhusvistelsen på bästa sätt för personen och göra förberedelserna inför operationen så långt som möjligt i hemmiljön.


Först ska den mobila röntgen testas på sjukhuset för att säkerställa att bildkvaliteten är bra och personalen ska få en utbildning i hur den fungerar. Idag var första tillfället för Ulrika och Sofia, röntgensjuksköterskor på sjukhusets röntgenavdelning att få utbildning i den mobila röntgen. Peter Lazarz från Fujifilm visade hur den fungerade.


Återkommer med fortsättning om hur det går för oss med implementeringen av den mobila röntgen!

Peter från Fujifilm visar Ulrika och Sofia, röntgensjuksköterskor, hur den mobila röntgen fungerar.


Ulrika testar röntgen av handen.

75 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev