Mobil röntgen testas i samverkan med Region Stockholm och leverantörer

I mitten av februari blev det klart att projektet ska samarbeta med Region Stockholm i delprojektet mobil röntgen. Vi har haft många möten och samtal med politiker, chefer, tjänstemän, röntgenprofessioner och leverantörer för att få till ett samarbete och till slut blev det äntligen klart! Region Stockholm har sedan flera år haft ett uppdrag att testa mobil röntgen för att se om det är ett bra alternativ för de som bor på särskilda boenden för äldre och nu kommer de samarbeta med oss och använda testbädden för att utvärdera mobil röntgen. Samarbetet blir en win-win situation för alla parter, regionen får möjlighet att testa mobil röntgen på särskilda boenden för äldre och projektet får stöd med finansiering av utrustning och personalkostnader med anledning av att testområdet för mobil röntgen utökas från Hallstaviks testbäddsområde till hela Norrtälje kommun.


Den mobila röntgen kommer alltså att testas i ett större område än vi tidigare planerat för. Det innebär att vi kommer att använda mobil röntgen på vårdcentralen och i de fall det är möjligt även i hemmiljö, beroende på tillgänglighet och säkerhet, i Hallstaviks testbäddsområde. Utöver detta kommer röntgen testas på samtliga särskilda boenden för äldre som finns inom Norrtälje kommun.


På bilden: Hallstaviksrepresentanter får en visning av röntgenmaskinen. Marie chef på vårdcentralen, Anna chef på Väddö vård, Therese chef på Äldreliv och Maria chef på sjukhusets röntgenavdelning.Samarbetet har inte varit möjligt utan Fujifilm som även de ingår i projektet som leverantör, de lånar ut röntgenmaskinen till oss utan kostnad under testperioden! Spännande samarbete!


Röntgen utgår från sjukhuset och kommer vara uppkopplad till röntgenavdelningen så att bilder och bedömningar kan ske direkt. Två röntgensköterskor har fått specialutbildning för uppdraget och kommer bemanna röntgenbilen och utföra röntgenundersökningarna.


På bilden: Röntgensköterskorna Ulrika och Sofia testar röntgenmaskinen på sjukhuset.


Uppföljning och utvärdering kommer ske på individnivå för att se konsekvenser och effekter på helheten, det vill säga effekter på både sjukvårds- och omsorgsdelarna.


Geriatrikerna på Norrtälje sjukhus är positiva och förväntansfulla på att testa mobil röntgen som åker till de äldre istället för tvärtom! De känner väl till de utmaningar som finns när äldre som är sjuka och sköra ska ta sig till sjukhuset för röntgenundersökning.


På bilden: Geriatrikerläkare på Norrtälje sjukhus får en genomgång av Maria från röntgen.


Vi har även en bil för uppdraget. Det har inte varit helt enkelt att hitta rätt bil för att transportera röntgenmaskinen. Det krävs en hel del för att det ska fungera att lasta och säkra maskinen på ett smidigt och enkelt sätt. Vi har samarbetat med Avis som ordnade fram en lämplig begagnad bil som har specialanpassats för uppdraget.

På bilden: Mobil röntgen på väg.


Jag återkommer med en uppdatering om hur det går när vi fått mobil röntgen i bruk!

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise