OS i Hallstavik!

Idag startade vi OS - Operativ samverkan i Hallstavik. Det är medarbetare från vårdcentralen, ambulansen, bistånd, hemtjänsten och hemsjukvården som träffas för att stämma av och diskutera aktuella händelser där vi behöver involvera varandra för att kunna ge bästa möjliga vård och omsorg utifrån individens behov. Teamet kommer att träffas två gånger per vecka i korta avstämningsmöten. Idag satte vi agendan och planen för kommande möten. Agenda på OS-möten, utifrån faktiska personer:

1. Vad har hänt?

2. Vad kan göras bättre på kort sikt?

3. Vad kan vi göra bättre på lång sikt?


Det som även lyftes på uppstartsmötet var hinder att göra annorlunda som de möter i sina roller varje dag, gränser, mandat- och ansvarsområden, kommunikationskanaler och att dela information på ett lätt sätt för att göra bättre för patienten/brukaren.


På bilden Erja sjuksköterska från vårdcentralen, Veronica biståndshandläggare från Kommunalförbundet, Carola och Ulrika ambulanssjukskötare från Samariten, Carina projektledare och Neil projektpart och metodstöd från 95|5.

På bilden (andra sidan av bordet) sitter Anna biståndshandläggare från Kommunalförbundet, Dennis enhetschef från Äldreliv. Med på telefonen fanns Maria enhetschef från Väddö vård och de som ej var med på bild var Marie enhetschef på vårdcentralen och Rikard projektpart från 95|5 som tog bilden.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise