• Carina Idenfors

Planering av Mötesplatsen

En målgrupp som identifierats i projektet är äldre som upplever ensamhet och isolering. Vi vet att detta är grogrunder för ohälsa och kan leda till sjukdomsrelaterad problematik, exempelvis undernäring, ångest, yrsel mm. Det vi diskuterade i teamet är hur vi kan skapa en social sammankomst som känns meningsfull för deltagarna. Vi diskuterade även syfte, personer att bjuda in och praktiska detaljer. Vi bestämde dag för uppstart av Mötesplatsen och båda utförarna av hemtjänst i teamet fick i uppgift att ta reda på vilka personer som skulle vara aktuella och intresserade att komma till Mötesplatsen. Frågeställningar som vi behövde lösa var bland annat:


· Hur tar sig personerna till lokalen?

· Vilka personer behöver vara där och hjälpa till (utöver målgruppen)?

· Vilken aktivitet ska vi ha på första träffen?

· Hur skapar vi ett gott klimat i lokalen?

· Hur och vad kan vi använda oss av för att starta samtal?

· Vad ska vi bjuda på?

· Hur dukar och piffar vi lokalen så att det känns trevligt?

· Hur följer vi upp syfte, upplevelse och resultat?


Vi var alla överens om att vi måste skapa en gemytlig och trevlig atmosfär som bidrar till samtal. En idé som diskuterades var att ha gamla fotografier över Hallstavik då många spenderat en stor del eller hela sitt liv i Hallstavik. En annan idé var att ha en hund i lokalen som är snäll och gillar att kelas. Efter att vi löst de frågeställningar vi behövde lösa och delat ut uppgifter inför uppstarten så hade vi en bra plan!


Vi vill också tacka Häveröstiftelsen för ett gott samarbete där de beslutat att bidra med ekonomiskt stöd till Mötesplatsen så att vi kan bjuda deltagarna på fika och köpa in förbrukningsmaterial till lokalen. Vi är också glada över vårt samarbete med Finsk vän-tjänst eftersom att det är en relativt stor andel äldre i Hallstavik som nästan bara kan prata finska.

På bilden pågår planering av uppstart Mötesplats, Maja ambulanssköterska, Anna verksamhetschef hemtjänst, Sam samordnare, Anna och Veronica biståndshandläggare.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev