Ringhjälpen för 70+

Situationen med Covid-19 medförde en större risk för isolering och ensamhet hos äldre 70+ vilket i sig riskerar en ökad risk för ohälsa. Det är svårt att nå ut med information till alla äldre om att det finns hjälp att få med inköp och liknande. Många har inte tillgång till dator eller har kontakt med någon i deras närhet. Därför startades Ringhjälpen i syfte att hitta de ensamma och isolerade (som inte har hjälp från hemtjänst eller någon annan i deras närhet) för att erbjuda dem som behöver stöd med inköp eller en social insats.


Ringhjälpen startade upp i testbäddsområdet Hallstavik med omnejd. Vi skickade i förväg ut ett brev till målgruppen 70+ med information om att de skulle bli uppringda, syftet med Ringhjälpen, avsändare (organisation) som skulle kontakta dem och vilket telefonnummer som samtalet skulle ringas ifrån. Brevet skulle säkerställa att de skulle känna sig trygga med att de som ringde inte skulle på något vis lura dem. Det var totalt 1123 personer som var 70+ i Hallstaviksområdet och varje hushåll skulle få ett samtal.


Vi gjorde en sammanställning på vilka aktörer som vi behövde samarbeta med för att kunna koppla ihop de som behövde hjälp med rätt aktör. De som behövde stöd från hemtjänst förmedlades till biståndshandläggare, de som behövde hjälp med handling eller olika tjänster förmedlades till Norrtälje hjälper som höll i ett nätverk av personer och aktörer. De som upplevde ensamhet kunde erbjudas samtalsstöd via Svenska kyrkans diakoner, Äldrelinjen eller att ingå i en Fika-ring som ordnades som ett gruppsamtal med andra äldre.


Vi tog fram en samtalsmall, utvärderingsforumlär och en guide för vidarebefordring av de som behövde hjälp. Sedan utbildade vi de personer som tilldelades uppgiften att ringa målgruppen.


Det tog ca sju veckor att ringa alla 70+ i testbäddsområdet. Vi stötte på ett antal hinder under vägen, både inför uppstart och när aktiviteten påbörjats. Det handlade bland annat om att säkerställa personuppgiftsskydd, hitta telefonnummer till personerna, att få tekniken att fungera, få grupptelefonnumret på plats och att få resurser tilldelade att ringa målgruppen.


Resultatet var att 846 personer fick ett telefonsamtal, av dessa förmedlades fyra personer till bistånd, tre personer till den sociala aktiviteten Fikaring och sju personer till Norrtälje hjälper för att få hjälp med inköp, några personer fick även telefonnummer till Äldrelinjen. 199 personer saknade listade telefonnummer och som vi därmed inte kunde kontakta, i brevet som skickades ut informerades även att de som behövde hjälp av något slag kunde kontakta oss via gruppnumret och det var ett antal personer som ringde oss. Ca 60 personer svarade inte när vi ringde trots upprepade kontaktförsök. De allra flesta som vi pratade med klarade sig helt själva, de hade olika taktiker för att klara inköpen genom att antingen handla på tider som affärerna avsatt för riskgrupper eller så handlade de via nätet och hämtade varorna utanför affären. Ca en fjärdedel av alla kontaktade fick hjälp av en anhörig eller någon i deras närhet med inköp och annat.


Utvärderingen av aktiviteten medförde ett beslut om att Ringhjälpen skulle utvidgas till att omfatta hela Norrtälje kommun. Lärdomar och erfarenheter från testbäddsområdet gjorde dock att upplägget justerades något. Det innebar att alla 70+ fick ett brev med information om Ringhjälpen men att endast 80+ skulle få ett samtal. De som var under 80 år var välkomna att kontakta Ringhjälpen ifall de behövde någon hjälp. Utvärderingen från testbäddsområdet visade att de flesta under 80 år var aktiva och klarade sig själva. De hade också olika sätt att hantera den sociala distanseringen.


De allra flesta som fick ett samtal uppskattade detta oerhört mycket. De var så glada att "kommunen" brydde sig om de äldre och att de fick ett samtal även om de inte behövde någon hjälp. Det var också väldigt värdefullt för oss som ringde att få höra hur de hade det i isoleringen. Även fast de uttryckte tristess och att det var tråkigt att inte få träffa nära och kära så klarade de sig ändå bra. Vi fångade även upp två personer som upplevde väldigt stor ensamhet och isolering. Ingen människa borde vara ofrivilligt ensam. Vår ring-kollega uttryckte att särskilt en person var "en avgrundsensam människa". Vi hoppas att vi gjort skillnad för dessa personer.


På bilden Sam ringer 70+ i Hallstaviksområdet.35 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise