Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev en stor förändring . Professionerna blev omprioriterade till akuta uppgifter, alla möten och sammankomster ställdes in och målgruppen blev riskgrupp. I början avvaktade och följde vi utvecklingen för att se när vi kunde starta upp aktiviteterna igen men efter några veckor blev det tydligt att detta skulle bli under en längre period.


Vi i projektteamet diskuterade mycket om de äldres isolering i och med att de tillhörde en riskgrupp. Vi hade precis startat upp mötesplatsen för äldre som upplevde ensamhet och isolering med en otroligt positiv respons, nu blev dessa personer ännu mer isolerade och ensamma utifrån den sociala distanseringen. Vi pratade mycket om vad kan vi göra för dem nu när de inte längre kan träffas på mötesplatsen. I Finland fanns ett initiativ där de ringde upp äldre personer och frågade om de behövde något stöd för att klara sig hemma. Vi enades om att detta kan vara ett alternativ för testbäddsområdet och att vi genom att ringa alla äldre även har chans att fånga ensamma och isolerade som vi inte kunnat identifiera annars. Vi gjorde en plan för detta och började förankra hos styrgrupp och politik. Det blev ett stort ja från alla att starta aktiviteten som vi kallar Ringhjälpen. Berättar mer om Ringhjälpen i ett eget inlägg.


Den mobila röntgen var även den planerad att starta upp veckan som Corona trappades upp i Sverige. Vi fick skjuta upp testen. När läget med Corona-smittade patienter ökade på sjukhuset användes den mobila röntgen på sjukhuset för dessa personer. Detta underlättade oerhört för personalens arbete med bland annat desinficering efteråt. Det var bra att röntgen kom till nytta även fast användningsområdet ändrades totalt från vad vi planerat för.


Att driva ett innovationsprojekt innebär att hitta nya lösningar, Corona-epidemin blev verkligen en utmaning som gjorde att vi fick ställa in och ställa om i princip alla aktiviteter som vi hade planerat.17 views0 comments