• Carina Idenfors

Statistik-utmaningen i denna digitala värld

Något vi tidigt började undersöka i projektet var vilken typ av data som vi behöver tillgång till i syfte att kartlägga, hitta nyckeltal, analysera och ha som faktaunderlag. Det har visat sig vara en mycket större utmaning än vad vi kunnat föreställa oss. Vi har stött på hinder i form av GDPR, sekretess, datasystem, rapportverktyg och svårigheter att hitta rätt person som kan hjälpa oss ta fram relevant data. Jag har som projektledare skrivit på sekretess för de organisationer jag representerar och där det varit nödvändigt men det har ändå varit svårt att få tillgång till data. Lösningen kan vara att få ett medgivande från personen för att få tillgång till information som kopplas till en individ. I syfte att kartlägga är det dock svårt, exempelvis att kunna se var "hotspots" är, såsom var är de flesta ambulansutryckningarna, var bor de med högst stöd från hemtjänst, var bor de som larmar till trygghetslarmet mest med mer med mer.

Prickarna på kartan representerar invånare över 65 år på en övergripande nivå

Hur vet vi var utmaningarna finns om vi inte kan kartlägga och bygga utvecklingsinsatser på välgrundad fakta? En stor del i processen att samla in data har varit att träffa och diskutera detta med en mängd olika professioner och funktioner i olika organisationer. Det har inte heller varit helt ovanligt att det inte går att få fram den data vi efterfrågar, antingen måste man gå in i varje persons journal eller i bästa fall kan det gå att specialbeställa en rapport från systemägarna men då till en kostnad. Det är inte utan att man blir lite frustrerad över att det är så svårt att få ut relevant data i syfte att förbättra och utveckla hur vi arbetar inom vård och omsorg. Det är en utmaning som vi kommer att fortsätta tackla i projektet tillsammans med professionerna.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise