• Carina Idenfors

Tillsammans kan vi göra skillnad!

För att möjliggöra utveckling av vård och omsorg i Hallstavik, att gå från ord till handling träffades vi i ett utökat projektteam. Syftet var att diskutera hur vi löser de utmaningar som vi ställs inför när vi vill göra annorlunda. Teamet bestod av representanter som kommer i kontakt med målgruppen i Hallstavik, vårdcentralen, hemtjänst/hemsjukvård/hemrehabilitering, äldreboenden, beställaravdelning, biståndsavdelning, röntgen och räddningstjänst. Samtalen handlade bland annat om hur vet vi att vi gör det rätta för personen, hur vi kan samarbeta över organisationsgränserna och vilken befogenhet har vi att göra annorlunda inom respektives uppdrag. Den stora frågan är, hur kan vi tillsammans ansvara och få till en bättre hantering av de äldre i Hallstavik? Alla gör ett bra jobb idag utifrån de förutsättningar och de uppdrag som de har men varje organisation arbetar i sitt eget stuprör och det finns inga större krav på samarbete. Alla är överens om att vi behöver ändra på detta och nu kommer vi utmana traditionella arbetssätt och gränser på riktigt! Tillsammans kan vi göra skillnad!


Samtal kring bordet om utmaningar, från vänster Rikard Sjöström metodstöd, Neil Sandy metodansvarig, Marie Sjöblom enhetschef vårdcentralen, Anna Aleflod verksamhetschef hemtjänst/hemsjukvård/hemrehab, Maria Mellqvist enhetschef röntgen, Ulrika Arvidsson verkssamhetschef äldreboenden, Oskar Kiianlinna avtalsansvarig kundval, Ganimete Kalludra enhetschef SOL bistånd, Sam Grandell delprojektledare, Frida Herman avdelningschef bistånd, Mikael Johansson stationssamordnare brandstationen.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise