Utryckning ingår!

Utryckning ingår i projektet! Denna vecka har vi träffat Samariten ambulans medarbetare i Hallstavik och Norrtälje och diskuterat samarbete. Något som vi sett i projektet är att i princip varje organisation som arbetar med vård och omsorg oftast arbetar isolerat utifrån sitt uppdrag. Det beror inte på ovilja från organisationerna utan att vård och omsorgssystemet är designat på detta sätt. Det finns goda exempel på samarbeten men ur ett helhetsperspektiv och ur ett personcentrerat perspektiv har vi mycket kvar att göra. Det finns även en frustration hos medarbetarna att ibland inte kunna göra mer för personen än vad uppdraget kräver eller vad man hinner med. Det finns inga givna kontaktvägar eller överenskommelser om hantering när det är någon person som skulle behöva mer hjälp än vad organisationen kan ge.

Ett exempel är ambulansens medarbetare som möter många äldre personer som egentligen inte behöver akut sjukhusvård men som ändå körs till akutmottagningen på sjukhuset beroende på att det inte finns andra vägar att gå idag. Ambulansen får sina uppdrag via SOS alarm som har avtal med region Stockholm om ambulansdirigering och prioritering. När de kommer fram till individen kan det vara så att personen egentligen inte är i behov av sjukhusvård utan det finns en annan problematik bakom som egentligen skulle lösas på annat sätt än genom akut sjukhusvård. Det kan vara ensamhetsproblematik eller något som inte klassas som akut. Om personen inte själv vill stanna hemma och istället vända sig till en vårdinstans som kan hjälpa personen med problemet så måste ambulanspersonalen åka med personen till sjukhuset, oavsett om det är nödvändigt eller ej. Det är inte lätt att göra bedömning om personens tillstånd som SOS-operatör och utan att se personen eller ha kännedom om personens eventuella sjukdomsbild. En äldre person som kommer in till akuten i "onödan" riskerar att bli "mer" sjuk, särskilt om personen är infektionskänslig, akuten är inte en säker plats att befinna sig på i dessa fall enligt chefsläkaren på akutmottagningen. Tänk om vi istället kan erbjuda vårdkontakt som antingen kommer hem till personen eller en tid på vårdcentralen, samma dag eller dagen efter? Det skulle antagligen skapa ett lugn för personen att istället för sjukhusvård kunna få hjälp av vård nära och inom rimlig tid. Ambulansens medarbetare efterfrågar även uppföljning och avstämning med SOS efter utryckning i syfte att förbättra utryckningarna och också att kunna dela erfarenheter mellan varandra. Hur ska vi kunna bli ännu bättre om vi inte skapar forum där vi möts och där vi kan ha en dialog? Samma gäller självklart även mellan alla aktörer och utförare av vård och omsorg.


Detta vill vi ändra på och det finns även en vilja och ett engagemang från medarbetarna att göra annorlunda! Ett första steg är att skapa tillfällen att träffas och stämma av samt ha en dialog med alla de vård- och omsorgsaktörer som finns i testbäddens område. Vi vill skapa ett erfarenhetsutbyte så att allas perspektiv kommer med och att vi utifrån detta kan hantera personen utifrån vad som är bäst för den. Man ska inte behöva åka ambulans till akuten om det går att lösa med den vård och omsorg som finns lokalt i Hallstavik. Men för att lyckas med det måste vi mötas och ta ansvar tillsammans.


Tack för att vi fick komma till er Samaritens medarbetare och ha en dialog om hur vi tillsammans kan bli bättre! Vi ser framemot att samarbeta mot en ännu bättre vård och omsorg med individens bästa i fokus!

Ambulansens medarbetare i Hallstavik

Ambulansens medarbetare i Norrtälje

Besök på ambulansstationen i Norrtälje, Agneta visar ambulansen


Agneta, ambulanssjuksköterska, visar utrustningen i ambulansen


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Riskgrupp som målgrupp i en pandemi

Att driva ett innovationsprojekt där målgruppen är en riskgrupp i Corona-tider förändrade mycket. Från att vi haft flera aktiviteter igång till att få ställa in och pausa alla bra initiativ. Det blev

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise