Projektparter

Norrtälje kommun (NK)

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Tiohundra AB (THAB)

95|5

Samarbeten i projektet

Norrtälje kommun, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Vårdbolaget Tiohundra AB, 95|5, Väddö vård, Äldreliv, Samariten ambulans samarbetar i Norrtäljemodellen 2.0.

 

Projektteamet

Carina Idenfors är projektledare för Norrtäljemodellen 2.0. Carina arbetar som projektledare på heltid för NK, KSON och THAB. Hon har tidigare varit HR-direktör i NK och har stor erfarenhet av att driva komplexa förändringsarbeten och att utveckla arbetssätt och metoder.

Sam Grandell är delprojektledare. Sam arbetar som delprojektledare på deltid för KSON. Han har varit utvecklingsledare med ansvar för boendeformer för äldre samt kvalitetsplan för vård och omsorg. Sam har nu uppdraget att samordna finskt förvaltningsområde i kommunen.

Neil Sandy, metod och utveckling. Neil är seniorkonsult och även representant i styrgruppen som en av projektparterna. Han har stor erfarenhet av att leda transformering av service och tjänster inom offentlig sektor utifrån ett holistiskt systemperspektiv och har bland annat arbetat med stora myndigheter och kommuner såsom bland annat Migrationsverket, Transportstyrelsen och Polisen.

Rikard Sjöström, metod och utveckling. Rikard är seniorkonsult och har stor erfarenhet av transformering av service och tjänster inom offentlig sektor utifrån ett holistiskt systemperspektiv.

 

Styrgrupp Norrtäljemodellen 2.0

Styrgruppen består av dessa representanter:

Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör NK

Maria Johansson, tf förbundsdirektör KSON

Peter Graf, VD THAB

Neil Sandy, VD 95|5

Carina Idenfors, projektledare och föredragande

 

Första styrgruppsmötet. På bilden från vänster, Sam Grandell delprojektledare, Carina Idenfors projektledare, Neil Sandy metod 95|5, Stellan Folkesson tf förbundsdirektör, Peter Graf VD och Ulla-Marie Hellenberg kommundirektör.

Team Hallstavik

Team Hallstavik består av ett tvärprofessionellt och organisationsöverskridande team med medarbetare som arbetar med vård och omsorg i Hallstavik. I teamet ingår läkare från vårdcentralen, sjuksköterska från vårdcentralen, undersköterska från hemtjänsten, distriktssköterska från hemtjänst/hemsjukvård, biståndshandläggare, vårdutvecklare/ambulanssjuksköterska från ambulansen samt projektteamet. I team Hallstavik deltar representanter från samtliga samarbetspartners i projektet.

Team Hallstavik reflekterar efter djupintervju av en äldre invånare. På bilden från vänster, Erja sjuksköterska, Anneli biståndshandläggare, Susanna undersköterska, Jan läkare, Sam delprojektledare, Rikard metodstöd, Carina projektledare och Anna distriktssköterska.

Samarbeten

Projektet välkomnar samarbeten med andra aktörer som på något sätt kan bidra till att göra testbädden ännu bättre utifrån syftet med projektet, att skapa ett gott och självständigt liv för de äldre personerna i Hallstavik. Det kan vara att erbjuda stöd och support till äldre genom sociala aktiviteter, tekniska lösningar, medicinska hjälpmedel eller annat som kan hjälpa äldre att leva ett självständigare liv lokalt.

Mobil röntgen, portabelt ultraljud, andra tekniska lösningar som bidrar till syftet är samarbeten som projektet ser positivt på att testa tillsammans med leverantörer. Samarbetspartners som godkänns av projektets styrgrupp ges möjlighet att testa sina lösningar i testbäddsmiljön.

 

Övriga samarbetspartners

Projektet samarbetar även med ett antal organisationer och intressenter som kommer i kontakt med målgruppen. Det är bland annat äldreboendena Kristinagården och August Jansgården i Hallstavik, som till exempel kan möjliggöra sociala aktiviteter för målgruppen.

 

Häveröstiftelsen är en lokal stiftelse som värnar om Hallstavik som boende- och vistelseplats i kommunen. De bidrar bland annat med stöd att förmedla information och kommunicera med målgruppen, Hallstaviksdagen är ett exempel på samarbete. PRO Häverö organiserar pensionärer i området och är också en viktig kommunikationskanal som projektteamet även träffat.

Prenumerera på nyhetsbrevet

  • White Facebook Icon

© ReThink | Redesign | Realise